Palava pensas – Kuivan maan laulu. Kokeellinen hidas elokuva ympäristön tilasta ja ihmisen osasta. Palava pensas oli ekumeenisen neuvoston 2022 Luomakunnan ajan symboli: ”Saakoon tämä symboli meidät riisumaan kestämättömän elämätapamme sandaalit, jotka erottavat meidät luodusta ja Luojastamme, pohtimaan yhteyttämme pyhän maan kanssa, jossa elämme ja kuuntelemaan luomakunnan ääntä.”

Konsepti, ohjaus, käsikirjoitus: Hannu Nieminen. Kuvaus: Timo Jansson. Ääni: Hannu Nieminen. Musiikki: Hannu Nieminen, Schbert. HIDAS tuotanto 2023.

Burning Bush – Song of the Dry Land. An experimental slow film about the state of the environment. The burning bush was the symbol of the 2022 Time of Creation program of the Finnish Ecumenical Council: ”May this symbol make us take off the sandals of our unsustainable way of life, which separates us from creation and our Creator, to reflect on our connection with the holy land in which we live and to listen to the voice of creation.”

Concept, direction, script: Hannu Nieminen. Photography: Timo Jansson. Sound: Hannu Nieminen. Music: Hannu Nieminen, Schbert. A HIDAS production 2023.